Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Николаев Иванов, Избирателен район 27-Стара Загора

Иван Николаев Иванов
 • Дата и място на раждане: 24 юли 1945г.; Пловдив, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: Иван Николаев Иванов
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  25 000лв. кредит към Уникредит Булбанк София
Одобрение:
4 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1144

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен петък, 06 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 13 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен петък, 11 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен сряда, 09 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Внесен сряда, 15 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Внесен петък, 19 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен сряда, 21 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен четвъртък, 27 август 2009

Парламентарни питания

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", община Перник

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране и компостиране в землището на с. Радловци, Общ. Кюстендил

22 февруари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на Участък 1 на Западната дъга на Софийския околовръстен път и отсечка свързваща АМ "Люлин" с ж.к. Люлин

22 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник

15 февруари 2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър

15 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз

15 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", община Перник

15 февруари 2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър

15 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник

08 февруари 2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър

08 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз

08 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", община Перник

08 февруари 2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър

08 февруари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник

25 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"

25 януари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведени преговори за изграждане на АЕЦ "Белене"

25 януари 2013
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителството на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2"

21 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

21 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"

21 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г

07 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

07 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"

07 декември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"

30 ноември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Споразумението между Република България и Румъния за изграждане на втори мост на река Дунав

30 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

30 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"

30 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г

23 ноември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони

23 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

23 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"

23 ноември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г

16 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

16 ноември 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони

16 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"

02 ноември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"

02 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85 в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"

02 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"

26 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"

26 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

26 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград

26 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"

19 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

19 октомври 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на тунел под връх Шипка

19 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград

19 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

12 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй"

12 октомври 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"

12 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

12 октомври 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

05 октомври 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно договор с Швейцария - за облагане с данъци на сметки на български граждани в швейцарски банки

05 октомври 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй"

05 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните

28 септември 2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно търг за продажба на държавна земя срещу компенсаторни бонове

21 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

21 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

14 септември 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

14 септември 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

27 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране

27 юли 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле

27 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

27 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

27 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия

27 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК

27 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД

20 юли 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно административно-правни бариери пред търговията с течни горива

20 юли 2012
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране

20 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

20 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия

20 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК

13 юли 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно реформата в служба "Военна информация"

13 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

13 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия

06 юли 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно реформата в служба "Военна информация"

06 юли 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г

22 юни 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за изграждане на централизирана автоматизирана система за документи за самоличност

15 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

15 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива

08 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

08 юни 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива

01 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

18 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

18 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

18 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива

11 май 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

11 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

11 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

04 май 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец"

04 май 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници"

04 май 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец"

04 май 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

27 април 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец"

27 април 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници"

27 април 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец"

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

06 април 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

06 април 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

06 април 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

16 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

16 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

16 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

09 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

09 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

09 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

02 март 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

02 март 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

24 февруари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

17 февруари 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприети правни действия на Европейската комисия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт

17 февруари 2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София

17 февруари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

17 февруари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

17 февруари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

17 февруари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД

17 февруари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната

17 февруари 2012
Въпрос към Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми

10 февруари 2012
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София

13 януари 2012
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно финансиране на сдруженията на потребителите

16 декември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно разрешителните за превоз на стоки с ТИР карнети за Русия

09 декември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно опасността България да не получи европейски средства за 2011 г. за реализацията на междусистемните газови връзки със съседните страни

09 декември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно перспективите за производство на захар в страната от местна суровина

18 ноември 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно налагане на санкции на земеделски производители

30 септември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма

16 септември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите

16 септември 2011
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма

16 септември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар

09 септември 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно инцидент с опасно облъчени работници на фирма "Гитава" ООД

09 септември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите

09 септември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар

29 юли 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно снабдяване на данъчните складове на течни горива с необходимите измервателни уреди

22 юли 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действията на полицията при почистването на паметника на Съветската армия

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД

24 юни 2011
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно договори за доставки на оборудване за българската армия

24 юни 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно случай на конфискувани и унищожени радиоактивни гъби с български произход

24 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно ускоряване изграждането на междусистемна газова връзка с Турция

17 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД

03 юни 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД

27 май 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене"

27 май 2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно противодействие на заплаха за сигурността на страната

27 май 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД

20 май 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България

20 май 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене"

20 май 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно степента на изпълнение на ангажименти, поети от България като страна - членка на Европейския съюз

20 май 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходите на "Лукойл-България" за производство на течни горива

20 май 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на новите изисквания към безопасността на ядрените централи в Европейския съюз

13 май 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно нота на Посолството на Руската Федерация в Република България

13 май 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаващите се кражби на багажи на Летище София

15 април 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета

08 април 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители

19 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан

19 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

18 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан

18 март 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

11 март 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан

18 февруари 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии

11 февруари 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии

11 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка"

04 февруари 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка"

04 февруари 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изграждане на регионално депо за отпадъци в гр. Самоков

28 януари 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии

21 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"

21 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост

21 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво

21 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене"

21 януари 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии

21 януари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози

14 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"

14 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост

14 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво

14 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене"

14 януари 2011
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии

14 януари 2011
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози

26 ноември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"

12 ноември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно мерки за доставяне на компресиран природен газ в България

05 ноември 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ

05 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно бъдещето на ТЕЦ "Брикел"

29 октомври 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия"

29 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно закъснение в приемане на подзаконов нормативен акт към Закона за здравето

29 октомври 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно дефектиране на половината от приводите на системата за управление и защита на VІ-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"

22 октомври 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия"

22 октомври 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ

15 октомври 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора

08 октомври 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията

08 октомври 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на разпоредба от Регламент на Европейския съюз

01 октомври 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно некачествено строителство на участъка Перник - Долна Диканя от автомагистрала "Струма"

03 септември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни

03 септември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"

03 септември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проучвания за наличие на шистов газ в страната

03 септември 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи

30 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни

30 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"

30 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проучвания за наличие на шистов газ в страната

30 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи

30 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски)

23 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни

23 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"

23 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно проучвания за наличие на шистов газ в страната

23 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи

23 юли 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски)

16 юли 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната

09 юли 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз

09 юли 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно проекта по ИСПА "Интегриран проект за водния сектор на гр.Сливен"

02 юли 2010
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно съдбата на българските документи, изнесени в СССР в края на Втората световна война

25 юни 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно националния план за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

18 юни 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Договора за приватизация на БТК

04 юни 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори за сервизно обслужване на автокранове в "Мини Марица Изток" ЕАД

28 май 2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно участието на България в Нощта на музейте

21 май 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно създаването на енергийна борса в страната

21 май 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи

21 май 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сигурността на конструкциите на Многофункционална спортна зала - София

14 май 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно създаването на енергийна борса в страната

14 май 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи

19 март 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево

19 март 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно назначаване на заместник изпълнителен директор на "Мини Марица Изток" ЕАД

19 март 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно договори, сключени от "Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево

19 март 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно отпускане на заем от 2 млрд. евро от Руската федерация за строителство на АЕЦ"Белене"

12 март 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево

05 март 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево

26 февруари 2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия"

19 февруари 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно строителството на Еврокоридор № 8

05 февруари 2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията

05 февруари 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно управление на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй"

05 февруари 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно строителството на Еврокоридор № 8

22 януари 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно строителството на мокри комини на блокове 7 и 8 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

22 януари 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно процедурите и провеждането на обществени поръчки в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД

04 декември 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тръжните процедури за достроявяне на магистрала "Тракия"

04 декември 2009
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно строителството на Национална спортна зала - София

27 ноември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разходване на бюджетни средства от Министерството на икономиката и енергетиката през 2008 - 2009 г

13 ноември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно заявления от "Атомстройекспорт" за продължаващо изпълнение на графика по реализацията на АЕЦ"Белене"

13 ноември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно подготовката на страната ни за евентуална нова газова криза

06 ноември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно ратифициране на многостранното споразумение за изграждане на газопровода "Набуко"

23 октомври 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно последиците от подписаното през 2006 г. допълнително споразумение № 11 между Булгаргаз и Газпром

23 октомври 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно изработване на нова енергийна стратегия на Република България

09 октомври 2009
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод "Биовет" - Пещера

25 септември 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на тунел под Шипка

25 септември 2009
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно връзката на град Стара Загора с АМ "Тракия"

18 септември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно средствата за консултантски услуги за АЕЦ "Белене"

04 септември 2009
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно продажбата на летище Търговище

04 септември 2009
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг

Иван Николаев Иванов в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Димитър Петров Бъчваров — икономическа политика, туризъм, енергетика, инфраструктура

Евгени Стефанов Чачев — транспорт, енергетика, туризъм, регионална политика и местно самоуправление

Член на комисии

От четвъртък, 30 юли 2009 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

От сряда, 03 октомври 2012 е зам.-председател на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.

От сряда, 04 април 2012 е член на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда

От четвъртък, 30 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

От сряда, 02 септември 2009 е член на Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев