Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Евгений Желев Желев, Избирателен район 27-Стара Загора

Евгений Желев Желев
 • Дата и място на раждане: 22 юли 1957г.; Стара Загора, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: evgeniy.zhelev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - Алианс Франсез - Ст. Загора - президент;
  - Ловно-рибарско дружество Ст. Загора - председател;

  2. Има/л участие в:
  - Алианс Франсез - Ст. Загора;
  - Ловно-рибарско дружество Ст. Загора;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги, земеделие и ХВП, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1047

Парламентарни питания

18 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"

18 януари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

11 януари 2013
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно обгазяване на Стара Загора

11 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"

11 януари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на Стара Загора в края на м. ноември

11 януари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

11 януари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

11 януари 2013
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

21 декември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно обгазяване на Стара Загора

21 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

21 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

21 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

07 декември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

30 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

30 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

23 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

23 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

23 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

16 ноември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвяне на проект за основен ремонт (рехабилитация) на участък от Автомагистрала "Тракия"

16 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

16 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

16 ноември 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно функциониране на Районния център по трансфузионна хематология в гр. Стара Загора

26 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

19 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

19 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

19 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

12 октомври 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

12 октомври 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно усвояване на средства по европейските фондове, с бенефициент Министерството на здравеопазването

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

28 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителството на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

14 септември 2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно намеренията на правителството за строителство на тунел по главен път I-5, под връх Шипка

27 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните

20 юли 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на Закона за ветераните от войните

20 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните

13 юли 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективите за развитие на летище Стара Загора

13 юли 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните

06 юли 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективите за развитие на летище Стара Загора

29 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно перспективите за развитие на летище Стара Загора

01 юни 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

01 юни 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерстото на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

01 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

01 юни 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

18 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

18 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, към министъра на здравеопазването

18 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

18 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

11 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

11 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, към министъра на здравеопазването

11 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерстото на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

11 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

11 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

11 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

04 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

04 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, към министъра на здравеопазването

04 май 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерстото на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

04 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

04 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

04 май 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

27 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

27 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, към министъра на здравеопазването

27 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерстото на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

27 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

27 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

27 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

06 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

06 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране, към министъра на здравеопазването

06 април 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерстото на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

06 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

06 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

06 април 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната

30 март 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г

30 март 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г

16 март 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

16 март 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г

16 март 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

16 март 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г

09 март 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването

09 март 2012
Въпрос към Dесислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването, във връзка с изготвяне и публикуване на доклад

17 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общински болници през 2012 г

10 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общински болници през 2012 г

03 февруари 2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансиране на общински болници през 2012 г

20 януари 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преструктурирането в жп сектора и спирането на влакове, минаващи през обл. Стара Загора

09 декември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно решаване на проблемите в спешната медицинска помощ

25 ноември 2011
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Стара Загара

18 ноември 2011
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на гр. Гълъбово с емисии от серен диоксид

18 ноември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно перспективите за развитие на държавните лечебни заведения в гр. Стара Загора

11 ноември 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции

28 октомври 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно политиката на правителството по отношение на привличане на чужди инвестиции

30 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването по изпълнение на проекти, финансирани от европейските фондове

02 септември 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансплантациите

29 юли 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на държавната психиатрична болница "Георги Кисьов", гр. Раднево

11 март 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализация на програма "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни заведения", чиито бенефициент е Министерството на здравеопазването

04 февруари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"

28 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"

21 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"

21 януари 2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно присъединяване на ТЕЦ АЕS - Гълъбово към енергийната система

14 януари 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34"

03 декември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на необходими финансови средства за довършването на обект "Дом за стари хора" - гр. Гурково по микропроекти 1054, 1624 и 1830 в три етапа от Министерството на труда и социалната политика - "Социално инвестиционен фонд"

05 ноември 2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно функционирането на позитронно-емисонния томограф в Университетска болница "Св. Марина" - Варна

29 октомври 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно остойностяване и заплащане на медицинската помощ в Република България

11 юни 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно преустановяване на работата на радиопредаватели "Стара Загора 1" и "Стара Загора 2" на средни вълни

28 май 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване

15 януари 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване на град Стара Загора с азотни оксиди

Евгений Желев Желев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%