Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Емил Делчев Димитров, Избирателен район 26-София Област

Емил Делчев Димитров
 • Дата и място на раждане: 11 януари 1964г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Офис на ГЕРБ в Етрополе, бул. "Руски" №88 - ет. 2,
  E-mail: etropole@gerb.bg 
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: emil.dimitrov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Магистър по икономика 
 • Последна месторабота: съдружник и управител на частна фирма
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - „Елеонора Транс” ООД;
  - „Етропарк” ООД;
  - „Петeр инвестмънт дивелъпмънт къмпани” ООД;
  - „Пи Ес корпорация” АД;
  - ПФК „Чавдар” АД
  - „Симеон-2” ООД;
  - „Слънчев бряг 2002” АД;
  - „Табаk трейдинг партнър” ООД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - „Елеонора Транс” ООД - 26%;
  - „Етропарк” ООД - 80%;
  - „Петeр инвестмънт дивелъпмънт къмпани” ООД - 9%;
  - „Симеон-2” ООД - 50%;
  - „Слънчев бряг 2002” АД - 1.695%;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, земеделие и ХВП, спорт и спортни услуги, неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Асоциация на производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия;
  - Сдружение ФК „Чавдар”;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
22 не одобряват
Посещения: 1128

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен сряда, 21 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен сряда, 26 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен сряда, 26 август 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Внесен четвъртък, 24 септември 2009

Парламентарни питания

08 октомври 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно приемане на утайки от Пловдивската пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в хвостохранилище "Медет"

Емил Делчев Димитров в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Александра Александрова Писарска — PR

Славян Тодоров Теофилов — икономика

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

От сряда, 09 ноември 2011 е член на КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ