Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Драгомир Велков Стойнев, Избирателен район 26-София Област

Драгомир Велков Стойнев
 • Дата и място на раждане: 06 май 1976г.; Триполи, Либия
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: dragomir.stoynev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - „Българска банка за развитие” - член на надзорен съвет;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  16 000лв. потребителски кредит към ДСК
Одобрение:
0 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1099

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. Внесен понеделник, 17 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Внесен понеделник, 17 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 07 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Внесен вторник, 06 март 2012

Законопроект за Националната политика за младежта Внесен сряда, 29 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца Внесен четвъртък, 16 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен сряда, 31 август 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен сряда, 13 април 2011

Законопроект за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи Внесен сряда, 30 март 2011

Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца Внесен понеделник, 21 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен четвъртък, 06 януари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Внесен петък, 12 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен четвъртък, 13 май 2010

Законопроект за изменение на Кодекса на труда Внесен сряда, 12 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Внесен четвъртък, 22 октомври 2009

Законопроект за изменение на Кодекса на труда Внесен понеделник, 28 септември 2009

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката за социално включване на хората с увреждания

08 март 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно оценка за работата на служителите в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по ОП "Развитие на човешките ресурси"

22 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

15 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

15 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания

08 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге

01 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката по заетост през 2013 г

01 февруари 2013
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот

18 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд

18 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

11 януари 2013
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд

11 януари 2013
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

07 декември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

30 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

16 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

02 ноември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

26 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

19 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

12 октомври 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

05 октомври 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансови и социални аспекти на преместването на Централното митническо управление на Агенция "Митници"

28 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

21 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

21 септември 2012
Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване с участието на социалните партньори и други неправителствени организации на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

14 септември 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване с участието на социалните партньори и други неправителствени организации на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

20 юли 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза

15 юни 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарастването на безработицата в България

08 юни 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно нарастването на безработицата в България

01 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

01 юни 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

11 май 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

11 май 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

27 април 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време

06 април 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

06 април 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

30 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

30 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

23 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията

23 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване

16 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно националната политика за професионалното образование

16 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

16 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

16 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията

16 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно инициативите срещу бедността и социалното изключване

09 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

09 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно националната политика за професионалното образование

09 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "София"

09 март 2012
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище "Балчик"

02 март 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

02 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно националната политика за професионалното образование

24 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

10 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

03 февруари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

27 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

20 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерките за намаляване на младежката безработица

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст

16 декември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска

16 декември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране

09 декември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне размера на осигурителната вноска

09 декември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно критериите за определяне на възрастта за пенсиониране

04 ноември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г

30 септември 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно компенсиране недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г

16 септември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда

16 септември 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно контрол върху изплащане на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности

10 юни 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно методиката за изчисляване на безработицата в България

03 юни 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани

27 май 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения

20 май 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения

20 май 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани

13 май 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения

15 април 2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на доходите на правителството

15 април 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС

18 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

18 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

11 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

11 февруари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

28 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

28 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане

14 януари 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

03 декември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мерки за увеличаване на заетостта

05 ноември 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии"

24 септември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно мотиви за промени в КСО

24 септември 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

02 юли 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията

28 май 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители

28 май 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на проект "Социално включване"

14 май 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

23 април 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната

16 април 2010
Въпрос към Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансиране на летателната подготовка на студенти от Технически университет - София

05 март 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд

26 февруари 2010
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ/Jeremie/

26 февруари 2010
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд

04 септември 2009
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009 и 2010 год

Драгомир Велков Стойнев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Валентина Трайкова Виденова — техническо подпомагане

Ивайло Стефанов Данаилов — медии

Член на комисии

От сряда, 09 юни 2010 е председател на КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

От четвъртък, 30 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ