Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимир Георгиев Ципов, Избирателен район 25-София 3

Красимир Георгиев Ципов
 • Дата и място на раждане: 18 март 1973г.; Пловдив, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на УС на ПП ГЕРБ в район Върбица
 • Приемна на депутата в избирателния район: Приемна в офис на ПП ГЕРБ в ж.к. "Връбница" 2, бл. 636 вх. б, маг. 1,
  приемните се провеждат всеки втори вторник и всеки трети понеделник на месеца,
  Е-mail: vrabnica@gerb.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 516
 • E-mail: krasimir.tsipov@parilament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Национална гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ”, София

  Висше образование: Магистър по право 
 • Последна месторабота: юрист консулт в МВР
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
15 одобряват
25 не одобряват
Посещения: 1393

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен сряда, 05 септември 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен сряда, 04 април 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация Внесен петък, 23 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен сряда, 25 януари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба Внесен сряда, 18 януари 2012

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 09 декември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 02 септември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 30 юни 2011

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение на Изборния кодекс Внесен вторник, 10 май 2011

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс Внесен петък, 04 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни Внесен петък, 15 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон Внесен петък, 30 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта Внесен сряда, 26 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Внесен вторник, 16 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Внесен понеделник, 11 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи Внесен петък, 05 март 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен петък, 04 декември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите Внесен вторник, 10 ноември 2009

Законопроект за допълнение на Закона за българските лични документи Внесен вторник, 17 ноември 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства Внесен вторник, 29 септември 2009

Парламентарни питания

Няма

Красимир Георгиев Ципов в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Недялко Христов Ангелов — регионално развитие и благоустройство и отбрана

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

От сряда, 01 февруари 2012 е председател на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи

От сряда, 14 ноември 2012 е председател на КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

От сряда, 01 юни 2011 е член на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители

От сряда, 29 юли 2009 е член на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От четвъртък, 20 септември 2012 е член на Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата