Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Екатерина Иванова Михайлова, Избирателен район 25-София 3

Екатерина Иванова Михайлова
 • Дата и място на раждане: 24 октомври 1956г.; Пазарджик, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: e.michaylova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - „Институт Разум” - председател;
  - „Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа” - председател;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
3 одобряват
2 не одобряват
Посещения: 1027

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен петък, 06 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности Внесен петък, 11 май 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за Българската телеграфна агенция Внесен сряда, 09 ноември 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен петък, 11 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен сряда, 16 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Внесен петък, 04 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Внесен сряда, 15 декември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на държавния бюджет Внесен сряда, 08 септември 2010

Парламентарни питания

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

15 април 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти

01 април 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори

01 април 2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти

30 юли 2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти

06 ноември 2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи

Екатерина Иванова Михайлова в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Антоний Методиев Методиев — образование и наука

Радан Миленов Кънев — социална политика