Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентина Василева Богданова, Избирателен район 25-София 3

Валентина Василева Богданова
 • Дата и място на раждане: 25 юни 1960г.; с.Курило, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: valentina.bogdanova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:


  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
2 одобряват
7 не одобряват
Посещения: 1104

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентина Василева Богданова

Декларация за конфликт на интереси на Валентина Василева Богданова

Парламентарни питания

08 февруари 2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно провеждането на последната конкурсна сесия на Фонд "Научни изследвания"

23 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка

23 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители

16 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка

16 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители

02 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка

02 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии по случай Деня на народните будители

02 ноември 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители

26 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка

19 октомври 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка

20 юли 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно отрицателно становище на Министерството на финансите по Решение на Столичния съвет за поставяне на бюст-паметник на ген. Гурко

29 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

29 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

22 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

22 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

15 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

15 юни 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство

16 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 23.7.2010 г

16 март 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование

10 февруари 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България

03 февруари 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България

27 януари 2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България

13 януари 2012
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

16 декември 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване назначаването на психолози в българските училища

27 май 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършване на проверка от НАП на имотното състояние на г-н Андрей Иванов, председател на Столичния общински съвет

27 май 2011
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно състоянието на делегираните бюджети на училищата за 2011 г

13 май 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения

15 април 2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно извършване на проверка от Националната агенция по приходите на имотното състояние на г-н Андрей Иванов - председател на Столичния общински съвет

15 април 2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения

21 януари 2011
Въпрос към Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта относно кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта

03 декември 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно осигуряване на възможности за студентска мобилност в държавните висши училища на Република България

01 октомври 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно финансиране на проектни предложения по ОП "Развитие на човешките ресурси", схеми "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" и "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"

04 юни 2010
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно провеждане на международна оценка на научноизследователската работа на висшите училища

21 май 2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прилагането на допълнителни мерки за ограничаване на бюджета на Българската академия на науката

Валентина Василева Богданова в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Деница Златкова Златева — европейски фондове

Невена Костова Цачева - Христова — здравеопазване

Член на комисии