Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Александър Владимиров Радославов, Избирателен район 25-София 3

Александър Владимиров Радославов
 • Дата и място на раждане: 29 юни 1942г.; София, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Коалиция за България
 • Позиция в партията: Председател на Националния Изпълнителен съвет на ПП „Движение за социален хуманизъм“
 • Приемна на депутата в избирателния район: Приемна в Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите – Народно събрание, сграда на „Ал. Батенберг“ №1, дати: 9 октомври 2012, 13 октомври 2012, 6 ноември 2012, 20 ноември 2012, 11 декември 2012.
  Начален час: 11 ч.
  Приемна в офиса на ПП „ДСХ“ – място гр. София, пл. „Лъвов мост“ №6, ет. 2, ап.2
  Всеки първи понеделник на месеца, начален час: 11 ч. (С предварително уведомяване),
  Лице за контакт: в офиса на ДСХ, гр. София: Бранимир Тасков
  Е-mail: pr_dsh@abv.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 02 9393144
 • E-mail: a.radoslavov@parliament.bg
 • Официална страница: http://www.dshbg.org
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: Александър Владимиров Радославов
 • Образование на депутата: Висше образование: Машинен инженер – ТУ София спец. „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“

  След дипломни квалификации:
  1. Опаковане – Лондон, стипендиант по проект на ПРООН
  2. Завършен курс по висш мениджмънт към Европейски институт по мениджмънт -Германия

  Научна степен: Старши научен сътрудник –II степен 
 • Последна месторабота: Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на НИЕРА ЕАД-гр. София /до 1998 г./; Председател на ТК 73 –Стандартизация на опаковки, палети и контейнери към Агенцията по стандартизация и метрология / до 2002 г./
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Неправителствения сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Фондация с нестопанска цел „Пролетна дъга" - председател;
  - Гражданско сдружение „Национално движение за социален хуманизъм" - председател;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
4 не одобряват
Посещения: 1140

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Декларация на Александър Владимиров Радославов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2011

Декларация на Александър Владимиров Радославов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2010

Декларация на Александър Владимиров Радославов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2009

Декларация на Александър Владимиров Радославов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2008

Декларация на Александър Владимиров Радославов по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности — 2007

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Александър Владимиров Радославов

Декларация за конфликт на интереси на Александър Владимиров Радославов

Парламентарни питания

08 март 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България

08 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България

01 март 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България

22 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България

22 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България

15 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България

08 февруари 2013
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България

08 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България

01 февруари 2013
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пагубното въздействие на генетично модифицираните организми върху пчелите в България

21 декември 2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на Република България в Общото събрание на Организацията на Обединените нации за приемане на Палестина за член-наблюдател

07 декември 2012
Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно позицията на Република България в Общото събрание на Организацията на Обединените нации за приемане на Палестина за член-наблюдател

02 ноември 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно военния спектакъл "Искри" на Националната гвардейска част, изнесен по повод празника на община Смолян за честване на 100 години от освобождението на Родопите

26 октомври 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно военния спектакъл "Искри" на Националната гвардейска част, изнесен по повод празника на община Смолян за честване на 100 години от освобождението на Родопите

27 април 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно Устава на войсковата служба на въоръжените сили на Република България

06 април 2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно Устава на войсковата служба на въоръжените сили на Република България

23 март 2012
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно разпространение на славянската култура в ЕС

09 март 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно актуализация на нормативната уредба по отношение на средствата за допълнително материално стимулиране

20 януари 2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно осъществяване на дистанционна връзка на всички фискални устройства с НАП

25 март 2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно работата на Министерството на вътрешните работи по случаи на обири, кражби от домовете на вещи и животни на 21 жители на с. Динково, община Ружинци, Видинска област

19 ноември 2010
Въпрос към Нона Караджова, Министър на околната среда и водите относно изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци

10 септември 2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно обединяване на Държавния музикален театър "Стефан Македонски" и Балетно студио "Арабеск" в т.нар. Софийски център за музика и балет

30 юли 2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно обединяване на Държавния музикален театър "Стефан Македонски" и Балетно студио "Арабеск" в т.нар. Софийски център за музика и балет

14 май 2010
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно развитие на резерва на въоръжените сили

Александър Владимиров Радославов в медиите

Видео

%%VIDEOS%%