Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Джема Маринова Грозданова, Избирателен район 24-София 2

Джема Маринова Грозданова
 • Дата и място на раждане: 15 май 1975г.; София, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: районен ръководител на ПП ГЕРБ район Средец
 • Приемна на депутата в избирателния район: София, ул. "Георги С. Раковски" №193, работно време 11:00 - 19:00,
  Лице за контакт: Христо Ушев,
  E-mail: sredec@gerb.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 877 500
 • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Медицина

  Научна степен: Доктор 
 • Последна месторабота: лекар
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  Няма

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:

  Друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
1 одобряват
7 не одобряват
Посещения: 1162

Парламентарни питания

14 септември 2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво

14 септември 2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно пилотната процедура, насочена към намаляване на огромната натовареност на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) чрез връщане на жалби на граждани на национално ниво. За тази цел в националните правни системи трябва да се въведат ефективни правни средства за защита, които да дадат възможност на жалбоподателите да получат обезщетение по-бързо, отколкото ако всяко дело се разглежда самостоятелно в Страсбург

Джема Маринова Грозданова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%