Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Геновева Иванова Алексиева, Избирателен район 24-София 2

Геновева Иванова Алексиева
 • Дата и място на раждане: 31 януари 1943г.; Бяла Слатина, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Няма 
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: няма
 • E-mail: genoveva.aleksieva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски“ специалност – лекар офталмолог

  Научна степен: Доцент 
 • Последна месторабота: ръководител Клиника по очни болести, УМБАЛ „Александровска“ - София
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:

  - I МБАЛ - председател на борда на директорите;
  - САПИОН ЕООД - едноличен собственик и управител;
  - СОБАЛ Визус - управител;

  2. Има/л участие в:
  - I МБАЛ - председател на борда на директорите;
  - САПИОН ЕООД - едноличен собственик и управител;
  - СОБАЛ Визус - управител;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - САПИОН ЕООД с 3010% идеални части от УПИ находящ се ул. Миле Попйорданов 18;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Здравеопазване, неправителствен сектор;

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Фондация "Детско зрение";

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма;

  7. Друга информация:
  Според „Списъци на лица по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД, с декларация или уведомление, подадени през 2010 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие“ на Сметната палата е констатирано, че депутата
  "Не е декларирала придобити дялове на съпруга в новоучредено дружество "СИАЛ 271" ЕООД, гр. София."
Одобрение:
1 одобряват
49 не одобряват
Посещения: 1053

Законопроекти

Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията Внесен вторник, 10 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия Внесен четвъртък, 17 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен петък, 16 октомври 2009

Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване Внесен петък, 16 октомври 2009

Парламентарни питания

Няма

Геновева Иванова Алексиева в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%