Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Веселин Методиев Петров, Избирателен район 24-София 2

Веселин Методиев Петров
 • Дата и място на раждане: 03 ноември 1957г.; Силистра, България
 • Професия: историк
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: veselin.metodiev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - Нов Български Университет - преподавател;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Друга търговска дейност, неправителствен сектор

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Политическа академия за Централна и Източна Европа;
  - Сдружение Център за политически и обществени нагласи;
  - Център за институционални изследвания;

  6. Декларирани финансови задължения:
  20 000лв. към Уникредит Булбанк
Одобрение:
5 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 931

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен понеделник, 09 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс Внесен петък, 06 юли 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия Внесен четвъртък, 23 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 13 юли 2011

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен четвъртък, 31 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен петък, 11 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките Внесен четвъртък, 24 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация Внесен четвъртък, 03 февруари 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба Внесен сряда, 15 декември 2010

Законопроект за Българската академия на науките Внесен сряда, 08 декември 2010

Законопроект за правата и задълженията на пациентите Внесен сряда, 28 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 26 август 2009

Парламентарни питания

20 май 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на Селскостопанската академия

15 април 2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно дейността на Селскостопанската академия

15 април 2011
Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно функционирането и финансовото обезпечаване на професионално обучение "Аз мога" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

16 октомври 2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г

Веселин Методиев Петров в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Георги Евлогиев Караджов — образование

Юлиан Христов Войнов — икономика и финанси