Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Явор Божилов Нотев, Избирателен район 23-София 1

Явор Божилов Нотев
 • Дата и място на раждане: 10 юли 1957г.; София, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: Партия "Атака" 9.36%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на партия Атака
 • Приемна на депутата в избирателния район:  
 • E-mail: yavor.notev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата:  
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  Няма

  2. Има/л участие в:
  - „Балкантурист „Елит” АД - член на надзорен съвет;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  Няма

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Спорт и спортни услуги, неправителствен сектор, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  - Българска федерация по голф - член на управителния съвет;

  6. Декларирани финансови задължения:

  370 000евро кредит към ПИБ заедно с още 2 лица.
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 973

Парламентарни питания

Няма

Явор Божилов Нотев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Димитър Александров Михайлов — право

Красимира Рангелова Иванова — право

Член на комисии

От сряда, 29 юли 2009 е зам.-председател на КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

От сряда, 16 май 2012 е зам.-председател на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г.

От сряда, 02 септември 2009 е председател на Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г.

От сряда, 01 септември 2010 е председател на Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

От понеделник, 02 май 2011 е член на Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение

От четвъртък, 11 февруари 2010 е член на Временна комисия за изработване на Изборен кодекс

От вторник, 22 декември 2009 е член на Постоянно действаща подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение