Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Теодора Радкова Георгиева, Избирателен район 23-София 1

Теодора Радкова Георгиева
 • Дата и място на раждане: 10 октомври 1978г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: районен ръководител на ПП ГЕРБ район Студентски
 • Приемна на депутата в избирателния район: Всеки вторник в офиса на ПП ГЕРБ, Студентски град, София,
  Лице за контакт: Елена Вояджиева
  E-mail: studentski@gerb.bg
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 547
 • E-mail: teodora.georgieva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: Гимназия

  Висше образование: Бакалавър по маркетинг и магистър по стопанско управление 
 • Последна месторабота: мениджър в частна фирма
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - БЕА АД - член на борда на директорите;
  - БЕА Билд ЕООД - управител;
  - Бултрансгаз ООД - управител;
  - Мениджър Билд ООД - управител;

  2. Има/л участие в:
  - БЕА АД;
  - БЕА Билд ЕООД;
  - Бултрансгаз ООД;
  - Мениджър Билд ООД;
  - Столична компания за градски транспорт - надзор;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Бултрансгаз ООД - ½ дялово участие;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, енергетика, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:

  100 000лв към Райфайзенбанк
Одобрение:
1 одобряват
16 не одобряват
Посещения: 1346

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните Внесен четвъртък, 28 юни 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен петък, 17 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен четвъртък, 21 октомври 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен петък, 20 ноември 2009

Парламентарни питания

15 февруари 2013
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно два обекта притежавани от Министерство на образованието, младежта и науката

15 февруари 2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно два обекта притежавани от Министерство на образованието, младежта и науката

15 февруари 2013
Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно два обекта, притежавани от Министерството на образованието, младежта и науката

Теодора Радкова Георгиева в медиите

Видео

%%VIDEOS%%