Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Емануела Здравкова Спасова, Избирателен район 23-София 1

Емануела Здравкова Спасова
 • Дата и място на раждане: 24 януари 1966г.; София, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: неомъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: районен ръководител на ПП ГЕРБ в кв. Лозенец, София
 • Приемна на депутата в избирателния район: Клуб на ГЕРБ в кв. Лозенец, ул. "Милин камък" №32,
  Лице за контакт: Даринка Гогева,
  E-mail: lozenec@gerb.bg,
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 502
 • E-mail: emanouela.spassova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Висше образование: Инженерен Дизайн 
 • Последна месторабота: няма
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - Санте 2004 ЕООД - управител;

  2. Има/л участие в:
  - Санте 2004 ЕООД;
  - Страйкър 94 ООД;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Санте 2004 ЕООД - 100дяла;
  - Страйкър 94 ООД - 24дяла;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, друга търговска дейност

  5. Управление/контрол на НПО:
  Няма

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
0 одобряват
3 не одобряват
Посещения: 1000

Законопроекти

Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България Внесен сряда, 15 февруари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Внесен понеделник, 21 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване Внесен петък, 16 октомври 2009

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда Внесен сряда, 28 октомври 2009

Парламентарни питания

Няма

Емануела Здравкова Спасова в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Георги Цветанов Георгиев — транспорт

Екатерина Евлогиева Йорданова — транспорт и социална политика

Член на комисии