Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Борисов Главчев, Избирателен район 23-София 1

Димитър Борисов Главчев
 • Дата и място на раждане: 15 август 1963г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • Позиция в партията: член на контролната комисия на ПП ГЕРБ
 • Приемна на депутата в избирателния район: Бул. България 55; Вторник, от 18.00 -19.30 часа,
  Лице за контакт: Катрин Начева.
 • Телефон за връзка с депутата и/или неговите сътрудници: 0884 800 546
 • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Образование на депутата: Средно образование: 35-то СОУ „Руска Езикова Гимназия“, гр. София

  Висше образование: Магистър по счетоводна отчетност 
 • Последна месторабота: управител в „АДЛОН” ЕООД
 • Още данни за депутата: Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Бил е в управлението на:
  - Адлон плюс ЕООД - управител;
  - СД „Статус имоти” АДСИЦ - председател;

  2. Има/л участие в:
  - Адлон плюс ЕООД;
  - СД „Статус имоти” АДСИЦ;

  3. Декларирал акции/дялове в:
  - Адлон плюс ЕООД - 100%;

  4. Професионален опит и делови/бизнес интереси в областта на:
  Строителство и недвижими имоти, финансови/правни консултантски услуги, неправителствен сектор, спорт и спортни услуги

  5. Управление/контрол на НПО:
  - СНЦОД „ГЕРБ” - член е на управителния съвет;
  - СНЦОД СК „Джи до Куан;

  6. Декларирани финансови задължения:
  Няма
Одобрение:
8 одобряват
6 не одобряват
Посещения: 1181

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен сряда, 28 март 2012

Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество Внесен вторник, 17 януари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Внесен вторник, 22 март 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Внесен сряда, 12 януари 2011

Законопроект за Сметната палата Внесен четвъртък, 16 септември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор Внесен сряда, 21 април 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Внесен вторник, 10 ноември 2009

Парламентарни питания

25 януари 2013
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно опита за криминално посегателство срещу председателя на ДПС Ахмед Доган на 19.01.2013 г

30 март 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно състава на политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи в периода август 2005 - юли 2009 г

16 март 2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно състава на политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи в периода август 2005 - юли 2009 г

Димитър Борисов Главчев в медиите

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Ася Антонова Таскова — медии