Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Алексиев Николов, Избирателен район 23-София 1

Валентин Алексиев Николов
 • Дата и място на раждане: 09 август 1971г.; Габрово, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: valentin.nikolov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 772

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържища Внесен четвъртък, 02 февруари 2012

Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество Внесен вторник, 17 януари 2012

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници Внесен сряда, 07 декември 2011

Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията Внесен петък, 15 юли 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Внесен петък, 10 юни 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Внесен четвъртък, 26 май 2011

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование Внесен петък, 11 юни 2010

Проект на Изборен кодекс Внесен четвъртък, 04 ноември 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен четвъртък, 15 юли 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Внесен петък, 14 май 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Внесен четвъртък, 03 юни 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители Внесен четвъртък, 01 април 2010

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето Внесен четвъртък, 18 февруари 2010

Парламентарни питания

Няма

Валентин Алексиев Николов в медиите

Няма

Видео

%%VIDEOS%%

Съветници

Йордан Димитров Господинов — икономика

Член на групи за приятелство