Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Сигнатура: 054-01-51

Дата на внасяне: четвъртък, 03 юни 2010

Сесия: Трета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Искра Фидосова Искренова, Тодор Атанасов Димитров, Диан Тодоров Червенкондев, Валентин Алексиев Николов, Иван Дечков Колев, Делян Александров Добрев

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари