Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Сигнатура: 054-01-80

Дата на внасяне: сряда, 13 октомври 2010

Сесия: Четвърта сесия

Текст: Няма

Вносители: Яне Георгиев Янев, Кристияна Методиева Петрова, Бисерка Борова Петрова, Димитър Асенов Колев, Дарин Величков Матов, Тодор Димитров Великов, Георги Цвятков Терзийски, Емил Генов Василев

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари