Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

Сигнатура: 054-01-81

Дата на внасяне: четвъртък, 14 октомври 2010

Сесия: Четвърта сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Огнян Димитров Тетимов, Волен Николов Сидеров, Стоян Иванов Иванов, Димитър Анастасов Карбов, Борислав Тодоров Стоянов, Венцислав Асенов Лаков, Валентин Николов Иванов, Кирил Владимиров Гумнеров, Десислав Славов Чуколов, Павел Димитров Шопов, Деница Стоилова Гаджева, Николай Янков Пехливанов, Петър Иванов Хлебаров, Станислав Тодоров Станилов

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари