Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Сигнатура: 054-01-77

Дата на внасяне: понеделник, 11 октомври 2010

Сесия: Четвърта сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Искра Фидосова Искренова, Юлиана Генчева Колева, Красимир Георгиев Ципов, Ивайло Георгиев Тошев

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари