Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите

Сигнатура: 054-01-31

Дата на внасяне: четвъртък, 01 април 2010

Сесия: Втора Сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Ваня Донева Георгиева, Светлана Ангелова Найденова, Лили Боянова Иванова

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари