Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Сигнатура: 954-01-50

Дата на внасяне: сряда, 25 ноември 2009

Сесия: Първа сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Огнян Димитров Тетимов, Волен Николов Сидеров, Стоян Иванов Иванов, Димитър Анастасов Карбов, Цвета Алипиева Георгиева, Борислав Тодоров Стоянов, Венцислав Асенов Лаков, Кирил Владимиров Гумнеров, Десислав Славов Чуколов, Павел Димитров Шопов, Огнян Стоичков Янакиев, Калина Венелинова Крумова, Явор Божилов Нотев, Деница Стоилова Гаджева, Камен Маринов Петков, Николай Янков Пехливанов, Петър Иванов Хлебаров, Станислав Тодоров Станилов, Огнян Андонов Пейчев

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари