Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Сигнатура: 954-01-44

Дата на внасяне: вторник, 10 ноември 2009

Сесия: Първа сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Димитър Борисов Главчев, Стоян Тодоров Мавродиев, Делян Александров Добрев

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари