Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Сигнатура: 202-01-57

Дата на внасяне: вторник, 18 септември 2012

Сесия: Десета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари