Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Сигнатура: 254-01-93

Дата на внасяне: понеделник, 17 септември 2012

Сесия: Десета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Димчо Димитров Михалевски, Драгомир Велков Стойнев, Емилия Радкова Масларова

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари