Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Сигнатура: 254-01-92

Дата на внасяне: понеделник, 17 септември 2012

Сесия: Десета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Димчо Димитров Михалевски, Драгомир Велков Стойнев, Емилия Радкова Масларова

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари