Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Сигнатура: 202-01-54

Дата на внасяне: сряда, 12 септември 2012

Сесия: Десета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари