Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Сигнатура: 254-01-90

Дата на внасяне: сряда, 05 септември 2012

Сесия: Десета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Любен Петров Татарски, Искра Фидосова Искренова

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари