Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Сигнатура: 254-01-83

Дата на внасяне: вторник, 10 юли 2012

Сесия: Девета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Румен Иванов Иванов, Искра Фидосова Искренова, Юлиана Генчева Колева, Красимир Георгиев Ципов, Светослав Тончев Тончев, Цвета Вълчева Караянчева

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари