Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите

Сигнатура: 254-01-76

Дата на внасяне: вторник, 03 юли 2012

Сесия: Девета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Христо Димитров Христов, Димитър Иванов Аврамов, Искра Фидосова Искренова, Десислава Жекова Танева, Юлиана Генчева Колева

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари