Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните

Сигнатура: 254-01-75

Дата на внасяне: четвъртък, 28 юни 2012

Сесия: Девета сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Димитър Бойчев Петров, Евгени Димитров Стоев, Анатолий Великов Йорданов, Александър Руменов Ненков, Теодора Радкова Георгиева, Иван Йорданов Божилов, Йоана Милчева Кирова, Станислав Стоянов Иванов, Златко Димитров Тодоров

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари