Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Сигнатура: 254-01-50

Дата на внасяне: сряда, 04 април 2012

Сесия: Осма сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Волен Николов Сидеров, Венцислав Асенов Лаков, Десислав Славов Чуколов, Павел Димитров Шопов, Огнян Стоичков Янакиев, Любомир Владимиров Владимиров, Деница Стоилова Гаджева, Станислав Тодоров Станилов

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари