Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество

Сигнатура: 254-01-4

Дата на внасяне: вторник, 17 януари 2012

Сесия: Осма сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Евгени Димитров Стоев, Искра Фидосова Искренова, Пламен Георгиев Цеков, Костадин Василев Язов, Валентин Алексиев Николов, Димитър Борисов Главчев, Красимир Любомиров Велчев, Анастас Василев Анастасов

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари