Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс

Сигнатура: 154-01-109

Дата на внасяне: петък, 09 декември 2011

Сесия: Седма сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Галина Стефанова Милева-Георгиева, Димитър Николов Лазаров, Тодор Атанасов Димитров, Красимир Георгиев Ципов, Анастас Василев Анастасов

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари