Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за обявяване за нищожни актовете, с които е възстановена собственост на г-н Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество

Сигнатура: 154-01-73

Дата на внасяне: петък, 08 юли 2011

Сесия: Шеста сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Волен Николов Сидеров, Стоян Иванов Иванов, Цвета Алипиева Георгиева, Борислав Тодоров Стоянов, Павел Димитров Шопов, Деница Стоилова Гаджева, Николай Янков Пехливанов, Петър Иванов Хлебаров, Станислав Тодоров Станилов

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари