Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции

Сигнатура: 154-01-63

Дата на внасяне: четвъртък, 16 юни 2011

Сесия: Шеста сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Огнян Димитров Тетимов, Волен Николов Сидеров, Стоян Иванов Иванов, Димитър Анастасов Карбов, Борислав Тодоров Стоянов, Венцислав Асенов Лаков, Десислав Славов Чуколов, Любомир Владимиров Владимиров, Калина Венелинова Крумова, Деница Стоилова Гаджева

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари