Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XXXXI Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Сигнатура: 154-01-62

Дата на внасяне: четвъртък, 16 юни 2011

Сесия: Шеста сесия

Текст: Няма

Вносители: Огнян Димитров Тетимов, Волен Николов Сидеров, Стоян Иванов Иванов, Димитър Анастасов Карбов, Борислав Тодоров Стоянов, Венцислав Асенов Лаков, Десислав Славов Чуколов, Павел Димитров Шопов, Любомир Владимиров Владимиров, Деница Стоилова Гаджева

Разпределение по комисии: КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

%%VIDEO_WIDGET%%

Коментари